بسمه تعالی

کانال تلگرام : @pooyandegan_danesh

قابل توجه دانشجویان ارشد حسابداری و حسابرسی و مدیریت بازرگانی(کلاس جبرانی) : کلاس های روز جمعه مورخ 96/08/19 برگزار نمی گردد.

تقويم آموزشي نيمسال اول تحصيلي 1396-1397

انتخاب واحد

12/06/96 الي 17/06/96

شروع كلاسها

19/06/96

پايان كلاسها

07/10/96

زمان حذف و اضافه

02/07/96 الي 04/07/96

زمان حذف اضطراري

 

امتحانات

09/10/96 الی 28/10/96

 

 

 

 

 

با تشکر

منصور سمائی