بسمه تعالی

کانال تلگرام : @pooyandegan_danesh

تقویم آموزشی نیمسال دوم 96-97

 

انتخاب واحد

96/11/12 لغایت 96/11/17

حذف و اضافه

96/11/23 لغایت 96/11/28

شروع کلاس ها

96/11/21

پایان کلاس ها

97/3/12

امتحانات

97/3/19 لغایت 97/4/07

حذف و اضافه اضطراری

97/2/18 لغایت 97/2/25

پایان ترم

97/4/16

 

 

 

 

 

 

با تشکر

منصور سمائی